Un dels millors softwares cloud en la gestió d’immobles

Permet gestionar la totalitat de les propietats d’una forma fàcil i ordenada
AFP Management Software és un dels millors softwares cloud en la gestió d’immobles que et permet gestionar la totalitat de les propietats d’una forma fàcil i ordenada. Podràs filtrar els immobles per diferents camps, extreure’n un PDF de cada immoble, saber quins clients estan interessats en un determinat immoble… i molt més!

  • Gestió d’immobles
  • Gestió de categories
  • Gestió de camps (privats, públics…)
  • Gestió de clients
  • PDF automàtics dels immobles
  • Relació propietari <–> immoble <–> clients interessats