La personalització de “l’assumpte” és clau en el Mail Màrqueting

Solucions integrals en comunicació i tecnologia aplicada.

Avui en dia qualsevol tècnica de personalització és clau per desenvolupar una bona estratègia de màrqueting i aconseguir arribar al nostre objectiu. Així doncs, l’Email Màrqueting (comercialització via e-mail) no se’n escapa. Els estudis revelen que aquesta tècnica a través del correu electrònic està considerada com la segona eina en línia més eficaç de la comercialització, després de la pàgina web de la companyia.


Si és cert que l’Email Màrqueting es fa servir per arribar a un ampli sector de consumidors, no hem d’oblidar que la personalització de cada email és molt important per aconseguir que el destinatari s’animi a realitzar la compra. D’aquesta manera s’entén que les paraules de l’apartat ‘Assumpte’ són claus perquè la campanya faci el seu efecte. Aquest petit matís permet a les empreses acostar-se als usuaris d’una forma directe i alhora exclusiva. Una manera de personalitzar l’email màrqueting és introduint el nom i cognom del destinatari a “l’assumpte”.

imatge blog entrada email marketing

Un estudi realitzat per la plataforma d’e-mail MailChimp assegura que la personalització dels missatges aconsegueix més obertures dels correus electrònics. La plataforma ha mesurat l’impacte que tenen diferents sectors en l’obertura del correu.  L’estudi conclou que que la personalització amb el nom i els cognoms del destinatari és la que té més influència en l’èxit de l’enviament d’e-mail. Fins i tot més que no pas si només s’hi especifica el nom o només amb el cognom del destinatari.

Altres paraules clau

L’estudi confirma que hi han d’altres paraules que tenen un efecte positiu en el receptor cosa que incita a obrir el correu: són les paraules que denoten urgència al missatge en qüestió. La que més funciona és la paraula ‘urgència’ seguida de ‘última hora’ i ‘important’. Tot i això no s’aconsella fer servir de forma reiterada ni abusiva aquestes paraules.

Cada sector és diferent

L’estudi revela que les paraules clau tenen un major o menor impacte depenent del sector i la indústria a les que ens adrecem. Per exemple la paraula ‘gratuït’ té una repercussió molt positiva en l’àmbit de personal i recursos humans però gairebé no té repercussió en l’àmbit de l‘e-commerce. Per tant, aquests estudis s’han de tenir en compte com a punt de partida i estudiar bé el sector al quan ens volem adreçar, així com també analitzar-ne l’impacte real que tenen sobre la marca en qüestió.