La protecció de dades a les campanyes de màrqueting

Solucions integrals en comunicació i tecnologia aplicada.

Actualment, les campanyes de màrqueting de les empreses són el punt de mira de l’Agència de Protecció de Dades, degut a que moltes d’elles passen per alt les condicions establertes per la LOPD.

És possible que contractem o hàgim contractat l’execució d’una campanya de màrqueting a una agència especialitzada amb la finalitat de que els nostres productes o serveis arribin a un públic objectiu concret o per enviar invitacions per assistir a un esdeveniment de la nostra empresa. Tant si volem realitzar una campanya de màrqueting nosaltres directament, com si volem contractar una empresa per a que la realitzi, hem de tenir molt present la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). Aquesta llei exigeix, que per poder fer servir dades personals amb finalitats publicitàries o promocionals, s’han de cumplir una de les següents condicions:

  • Que les dades figurin i provinguin de fonts accessibles al Públic
  • Que les dades les hagi facilitat l’interessat o hagin sigut obtingudes amb el seu consentiment.

Hi ha empreses que es dediquen a recollir dades personales amb l’objetiu de vendre-les a empreses o entitats per a que les utilitzin a les seves campanyes de màrqueting. És bastant normal contractar una campanya a una agència, la qual aporta una base de dades. I l’origen d’aquestes dades podria estar relacionat, molt probablement, amb unes altres terceres empreses.

Per saber qui és el responsable del tractament d’aquestes dades, cal saber qui és qui defineix els paràmetres identificatius de la campanya, és a dir, qui defineix les variables utilitzades per identificar els destinataris de la publicitat.

extractimg

Per tant, si nosaltres definim aquests paràmetres, encara que no tinguem accés al fitxer que aporta l’empresa de màrqueting, no estem exempts de responsabilitat i tenim la obligació  d’assegurar-nos que l’empresa que ens fa la campanya ha obtingut les dades de fonts accessibles al públic o amb el consentiment dels destinataris.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ens exigirà a nosaltres, si és el cas, proves que acreditin que l’empresa de màrqueting compleix amb la normativa. Cal revisar doncs la clàusula que fa servir per obtenir el consentiment dels destinataris de la campanya i a més sol·licitar l’informe de l’auditoria de la LOPD.

L’incompliment de la llei es considera sancionable, i per cometre una falta greu, ens enfrontem a una sanció que va de 40.000 a 300.000 euros.

Una altra llei que hem de tenir en compte és la LSSICE (Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic) que és aplicable per les campanyes de màrqueting a través de mitjans electrònics. Per tant, si estem pensant en fer una campanya de mail marketing, per exemple, l’hem de tenir molt en compte. Aquesta llei regula les comunicacions electròniques i estableix  que el missatge publicitari ha de ser prèviament sol·licitat o autoritzat expressament pel destintari. Tot i que, es permet l’enviament de comunicacions amb aquells usuaris amb els que existeixi una relació contractual prèvia (client-proveïdor), sempre que la comunicació tracti de productes o serveis similars pels quals es va produir aquella relació.

En tot els casos, sempre que fem una campanya sigui online o offline haurem d’oferir al destinatari d’aquesta, la possibilitat d’oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals, així com la seva rectificació o modificació.