Nautilus i Didàctica Mataró, quan el llenguatge negatiu és positiu

Solucions integrals en comunicació i tecnologia aplicada.

Existeix molta literatura a l’entorn de l’ús de les expressions negatives vinculades a l’acció de venda. La teoria manté que s’ha de fugir de paraules com “no”, “problema”, “fracàs”. Se’ns aconsella, doncs, l’ús d’un llenguatge en positiu i positivista. Ara bé, la pràctica demostra que la teoria no sempre l’encerta. Des de fa pocs mesos Nautilus gestiona la comunicació de l’empresa Didàctica Mataró. Aquest firma maresmenca està especialitzada en tractar el fracàs escolar. L’acostament a aquesta problemàtica es fa de forma multidisciplinar. Els especialistes del centre avaluen la persona que hi accedeix i determinen quin és el seu handicap: falta de metodologia de treball a l’hora d’estudiar, problemes psicològics, problemes cognitius (dislèxies, dislàlies, etc…) o senzillament dificultats per entendre unes determinades matèries. Sovint, però, darrrera d’unes males notes s’amaguen situacions que no tenen res a veure amb les ganes d’estudiar dels alumnes. Aquesta visió integral de Didàctica Mataró estalvia els pares d’aquests nanos el rosari d’haver de visitar diversos especialistes. Els clients d’aquesta empresa no són els nens, són els pares o tutors de la criatura. L’empresa de comunicació que va preparar inicialment la presentació pública de Didàctica Mataró va fer-ne un tractament excessivament purista i va fugir com gat escaldat de qualsevol paraula de connotació negativa. Al nostre entendre, això va provocar que el centre equivoqués el nínxol de mercat, adreçant-se a famílies sense problemes cognitius que cercaven l’excel·lència, quan en realitat les persones que s’adrecen a un centre com el de Didàctica Mataró no cerquen l’èxit (com deia l’eslògan inicial de l’empresa) sinó sortir del fracàs.

Després d’analitzar la feina feta, vam aconsellar la direcció de l’empresa, que no estava captant prou clients, que canviés de política comunicativa i que s’adreces al públic potencial real, que és aquell que cerca a la xarxa o pregunta a especialistes o familiars com superar una situació de fracàs escolar. No ens ha de fer por, pensem, fer servir terminologia en negatiu si, a la fi, positivitzem el fracàs. És a dir, si aconseguim treure l’alumne del pou dels mals resultats escolars o, senzillament, identifiquem un problema cognitiu que un cop resolt l’ajuda a ser més feliç.