Intèrprets Online

Solucions integrals en comunicació i tecnologia aplicada.

Intèrprets Online

  • Servei de gabinet de premsa
  • Maquetació web
  • Community management
  • Realització del video promocional del servei:
    http://youtu.be/2ufXqQ6DS_Q